CB Electric
Certificatul pentru sistemul de management al calitatii

Certificatul pentru sistemul de management al calitatii

Societatea noastră are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001 :2015 în următoarele domenii:

  • productia de instrumente şi dispozitive de măsură, control şi navigatie;
  • productia de aparatură şi echipamente electronice cu aplicații industriale, casnice şi auto;
  • productia de aparatură electrotehnică;
  • comercializare componente pentru automatizări industriale;